Ramowy plan dnia

Czas Opis
7:00 - 8:20
Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne
8:20 - 8:30
Przygotowanie do posiłku
8:30 - 9:00
Śniadanie
9:00 - 9:15
Czynności higieniczno-pielęgnacyjne po posiłku
9:15 - 10:00
Zajęcia/zabawy edukacyjne (ruchowe, muzyczne, plastyczne itp.) w sali i w ogrodzie
10:00 - 10:15
II śniadanie - owoce
10:15 - 10:50
Zajęcia/zabawy edukacyjne (ruchowe, muzyczne, plastyczne itp.) w sali i w ogrodzie
10:50 - 11:00
Przygotowanie do obiadu - zupa
11:00 - 11:20
Obiad – zupa
11:20 - 13:45
Przygotowanie do snu, sen dzieci
13:45 - 14:00
Ubieranie dzieci i czynności higieniczno-pielęgnacyjne
14:00 - 14:20
Obiad – II danie
14:20 - 15:50
Zabawy popołudniowe (zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt w ogrodzie)
15:50 - 16:00
Przygotowanie do podwieczorku
16:00 - 16:20
Podwieczorek
16:20 - 18:00
Zabawy dowolne, odbieranie dzieci przez rodziców i opiekunów