Opłaty

Pakiet I
Czesne

1200 / miesięcznie
  • Zawiera pobyt dziecka w żłobku do 6 godzin dziennie
    16 zł dzienna stawka żywieniowa

Pakiet II
Czesne

1500 / miesięcznie
  • Zawiera pobyt dziecka w żłobku w godzinach 7:00 - 18:00
    20 zł dzienna stawka żywieniowa

Zniżka dla rodzeństwa: czesne jest pomniejszone o 100 zł na każde dziecko.

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy wpłacać do 5-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Czesne nie podlega pomniejszeniu, nawet w sytuacji nieobecności dziecka. Kwota za wyżywienie jest naliczana za faktyczne dni pobytu dziecka w placówce.

Nieobecność dziecka w żłobku

Prosimy o zgłaszanie każdej nieobecności dziecka w żłobku osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8:00.

Prosimy także informować nas o przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.