Oferta

CZESNE 0 ZŁ

Przedszkole Baśniowa Dolina jest w pełni dofinansowane z budżetu dzielnicy Warszawa Białołęka.

Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat za:

W ramach podstawy programowej oferujemy:

Przedszkole zapewnia 4 posiłki dziennie:

W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8:00 dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.